top of page

Grupo Profissional

Público·20 membros

Hegel Filozofija Istorije Pdf 15Najvažnija je, i u povijesti filozofije nezaobilazna, Hegelova filozofija povijesti (čiji je dio i povijest filozofije. On prikazuje kako se apsolutni duh razvija u vremenu u sve savršenije oblike. Njegova filozofija izazivala je kontroverze i oprečna tumačenja, ali ostaje značajna za razumijevanje koncepcija koje su slijedile, sve do danas. Npr. Fukuyama se obilno poziva na Hegela, a i Huntington se može dovesti u vezu s nekim Hegelovim tezama.
hegel filozofija istorije pdf 15U XIX. i XX. stoljeću ova se filozofska disciplina razvija bez gotovo ikakve veze s radom povjesničara. Oni u XIX. stoljeću razvijaju prvenstveno metodologiju svoje znanosti (rad na izvorima, utvrđivanje činjenica i njihova interpretacija). U svojem pozitivističkom pristupu, u duhu samouvjerenosti XIX. stoljeća, oni smatraju da im nikakva filozofija nije potrebna. (Carr, str. 15)


Krajem XIX. i početkom XX. stoljeća pojavljuje se tzv. "analitička filozofija povijesti", koju razvijaju Wilhelm Dilthey, Benedetto Croce i Roger Colingwood. Metodološke dvojbe, koje se javljaju u povijesnoj znanosti (historiografiji), vode do obnove interesa za teoriju.


Djelo Franje Tuđmana Bespuća povijesne zbiljnosti također je u većoj mjeri posvećeno filozofiji povijesti, a manjim dijelom je znanstvena historiografija. Tuđmanova filozofija povijesti je pesimistička: pritišće ga problem "zlosilja" (zla, nasilja) u povijesti. On je kasnije izrazito cijenio Huntingtonove ideje. 350c69d7ab


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...

membros

 • bernardo62
  Amor pela natureza verificadoVerificado
 • Gabriel Edwards
  Gabriel Edwards
 • Joseph Murphy
  Joseph Murphy
 • Nicholas Hill
  Nicholas Hill
 • Raymond Castillo
  Raymond Castillo
Página do grupo: Groups_SingleGroup
bottom of page